BAIXANDO T'A ESCUELA

21.09.2014 18:46

Baixando t'a escuela

1998

 

―La Ronda de Boltaña―

(Del Álbum “banderas de humo”)

 

 

T'a Boltaña he de baxar
dende Silves a estudiar
o maitín prencipia ya a dispertar;
Dando trucos con o piet,
blincaré de tres en tres,
o tozuelo me fa cuentas d'o revés

 

O morral ye plen de libros
y ficau en o pochón
o recau que en casa nuestra me dan.
A gramática y a istroria
cheografía u relixión,
biellas paxinas ¡que emporcadas ban!

 

¡Que nieba, que nieba,
a cara me se chela!
¡Ascape, ascape,
tenemos que plegar!
Luego ta Boltaña
o maistro mos carraña,
se torna prou furo
y mos clama "chabalins".

 

Dos beces en os didos
m'ha trucau a palmeta
por charrar en a fabla
que ye d'o mío lugar.
Debán d'os mios amigos
que charran castellano
d'as antigas parolas
m'en fan abergoñar.

 

A burla m'han feito
no he estudiau muito tiempo
pos mi pai me manda
as güellas paxentar.
A fosca cozina
con os mixins denzima
me ye imposible
poder-me conzentrar.


En rematar a clase
a brenda mos minchamos,
arredol d'a gran mesa
d'o biello profesor
En a estufa se creman
os leños que he trayíu,
rustidas as tortetas
sapen muito millor.

 

De tardada y al tornar
chunto a l'Ara he de pasar
por o puen que m'endreza ta o lugar.
O camí he de puyar,
me prenzipio a xorrontar
boi cantando i as bruxas s'en irán.

 

En os güellos de mi mai
a tristura creigo bier
mil periglos piensa puedo correr.
A mi pai en o treballo
güei le tengo que aduyar
luego plega la ora d'ir a zenar.

 

En a olla bulle a sopa
que acotrazia con amor
mai en fa que tot me sepa millor.
Ya en o leito cuan m'aduermo
siento en suenios o cantar
d'ixe gallo que me ba a dispertar.